Michiel

This website is best viewed at 1280x1024 and beyond!

User Menu

Michiel

Michiel

Cheval Frison, Michiel 442, Étalon,
H. et C. et C. Witteveen,
éleveurs, Canada.
Avec l'aimable autorisation de :
Koninklijke Vereniging "Het Friesch Paarden-Stamboek"

Opéra du Joliet

Opera_du_Joliet

Trait Poitevin Mulassier, Opéra du Joliet, Étalon, 5 ans
Propriétaire Mr Bachelier, Vienne.
Photo: Pascal Lando.
Avec l'aimable autorisation de:
l'UPRa Mulassière du Poitou.

Prunelle 6

Mule Poitevine, Prunelle 6, femelle de 4 ans.
Propriétaire : Mr Ressegand, France.
Photo: Pascal Lando.
Avec l'aimable autorisation de:
l'UPRa Mulassières du Poitou.

Myrtille 6

Baudet du Poitou, Myrtille 6, Femelle, 8 ans.
Propriétaire : Zoodyssée, France
Avec l'aimable autorisation de :
l'UPRa Mulassières du Poitou.

Murthwaite Look at Me

Murthwaite Look at Me

Fell (poney), Murthwaite Look at Me, Étalon, 1999.
Mr Thomas Capstick, éleveur.
Photo : Sue Millard.
Avec l'aimable autorisation de :
Fell Pony Society.

Coravivera

Coravivera

Gueldre (Cheval de), Coravivera, 23 ans.
Mr A. van Lijssel, éleveur,
Pays-Bas.
Avec l’aimable autorisation de:
Gelderlanderpaard Associatie.

Extase

Extase

Groningue (Cheval de), Extase, étalon.
Avec l'aimable autorisation de:
Stamboekvereniging het Groningerpaard.

Silex

Silex 6

Castillon (Cheval de), Silex 6, étalon.
Avec l'aimable autorisation de:
Association Nationale du Cheval Castillonnais d'Ariège Pyrénées

Gracieuse

Gracieuse

Boulonnais (Trait), Gracieuse, jument.
Avec l'aimable autorisation de:
Syndicat Hippique Boulonnais.

Jaguar des Montants

Jaguar des Montants

Comtois (Trait), Jaguar des Montants, Étalon.
Avec l'aimable autorisation de:
Association Nationale du Cheval de Trait Comtois.

Anonyme

Breton anonyme

Breton (Trait), Anonyme, Étalon.
Avec l'aimable autorisation de:
Syndicat des Eleveurs du Cheval Breton.

Gral

Anglo-Arabe

Anglo-Arabe, Gral, Étalon.
Avec l'aimable autorisation de:
Association Nationale des Éleveurs d'Anglo-Arabes.

Akker

Néerlandais (Trait), Akker, Étalon.
Avec l'aimable autorisation de :
Koninklijke Vereniging Nederlands Trekpaard.

Frison (Cheval)

Le Cheval Frison

KFPS, Oprijlaan 1, Postbus 624, NL 9200 AP Drachten

michiel-inzet-600-x-480

l’Association d’Éleveurs

The Breeders Association

en Néerlandais – Anglais – Allemand et Français
in Dutch – English – German and French.

 

Nederlands

De Koninklijke Vereniging ‘Het Friesch Paarden-Stamboek’.
De Koninklijke Vereniging ‘Het Friesch Paarden-Stamboek’ (KFPS) registreert sinds 1879 Friese paarden. Vandaag de dag staan wereldwijd meer dan 40.000 paarden ingeschreven en telt het stamboek 13.000 leden. Buiten Nederland zijn deze leden georganiseerd in eigen landelijke verenigingen, die nauwe banden onderhouden met het KFPS. De Nederlandse leden zijn veelal aangesloten bij fokverenigingen, die jaarlijks een groot aantal activiteiten organiseren, waaronder de eigen fokdag en diverse studieavonden.

Men kan bij het Friesch Paarden-Stamboek terecht voor registratie en keuring van Friese paarden, maar ook voor algemene foktechnische vragen over bijvoorbeeld het fokdoel. Veel van deze informatie wordt gepubliceerd in het kleurrijke en informatieve maandblad Phryso, dat alle Nederlandse leden na inschrijving ontvangen, en op de websitewww.kfps.nl. Via deze site kan tevens veel informatie over eigen en willekeurige paarden of stamboekhengsten opgevraagd worden.


English

The Royal Association ‘Het Friesch Paarden-Stamboek’.
The Koninklijke Vereniging ‘Het Friesch Paarden-Stamboek’ (KFPS) has been registering Friesian horses since 1879. Today, more than 40,000 horses are registered and the studbook has 13,000 members. Outside of the Netherlands, these members are organized into their own national associations that maintain close ties with the KFPS. Most of the Dutch members are affiliated with breeding associations that organize many activities every year, including their own regional breeders’ events.

The Friesch Paarden-Stamboek serves as an organization for registering and inspecting Friesian horses and also provides answers to general breeding questions such as those concerning breeding objectives. Much of this information is published in the colorful and informative monthly magazine, Phryso, which all Dutch members receive after subscribing, and at the website (www.kfps.nl). This site can also provide a wealth of information about the member’s own horse or any other horses or studbook stallions.

Deutsch

Die Königliche Vereinigung ‘Het Friesch Paarden-Stamboek’.
Die Königliche Vereinigung ‘Het Friesch Paarden-Stamboek’ (KFPS) registriert seit 1879 Friesenpferde. Heute sind weltweit über 40.000 Pferde eingetragen, und hat das Stammbuch 13.000 Mitglieder. Außerhalb der Niederlande sind diese Mitglieder in eigenen nationalen Verbänden organisiert, die in enger Beziehung zum KFPS stehen. Die meisten niederländischen Mitglieder gehören Zuchtverbänden an, die jedes Jahr viele Aktivitäten veranstalten, u.a. eigene Zuchtschauen.

Man kann bei ‘Het Friesch Paarden-Stamboek’ Friesenpferde eintragen und/oder kören lassen. Daneben werden allgemeine zuchttechnische Fragen über zum Beispiel das Zuchtziel beantwortet. Viele dieser Informationen sind im farbigen und informativen Magazin Phryso enthalten, das jeden Monat allen eingetragenen niederländischen Mitgliedern zugesandt und auf der Website www.kfps.nl veröffentlicht wird. Über diese Website können ebenfalls viele Informationen über sowohl die eigenen als auch beliebige weitere Pferde oder Stammbuchhengste angefordert werden.

Français

L’Association Royale ‘Het Friesch Paarden-Stamboek’.
La Koninklijke Vereniging ‘Het Friesch Paarden-Stamboek’ (KFPS) inscrit depuis 1879 les Chevaux Frisons. Aujourd’hui plus de 40.000 chevaux sont mondialement inscrits et le stud-book compte 13.000 membres. À l’étranger, les membres sont organisés en associations nationales qui entretiennent des liens étroits avec la KFPS. Les membres des Pays-Bas sont généralement fédérés par associations d’éleveurs (régionaux ou locaux) qui organisent an- nuellement un grand nombre activités dont une journée d’élevage et diverses soirées d’études.

On peut s’adresser au Fries Paarden-Stamboek pour les inscriptions et les Concours de Confirmation de Chevaux Frisons mais également pour des questions techniques au sujet, par exemple, du but de l’élevage. La plus- part de cette information est publiée dans le mensuel d’information haut en couleur « Phryso », que tous les membres néerlandais reçoivent après leurs inscriptions ainsi que sur le site www.kfps.nl. Sur ce site, on peut également trouver des informations sur ses propres chevaux inscrits ainsi que choisir au hasard parmi tous les autres chevaux inscrits ou encore demander la liste des étalons du stud-book.


Standard de la Race
Breed Standard

en Néerlandais – Anglais – Allemand et Français
in Dutch – English – German and French

 

Nederlands

Krachtige schoonheid.
Het Friese paard is het enige inlandse paardenras van Nederland, reeds in de 13e eeuw was het Friese type bekend. Door een consequent fokbeleid vertoont het Friese paard zoals we dat nu kennen, nog steeds de specifieke raseigenschappen en daardoor overeenkomsten met zijn verre voorouders. Kenmerkend voor de zwarte parels zijn het front, royale behang, zwarte kleur en ruime, krachtige, verheven gangen. De harmonieuze bouw en het edele hoofd, geplaatst op een lichtgebogen hals, volmaken de luxe en fiere verschijning. Het vriendelijke karakter is de sleutel tot een fijn gebruikspaard.

Veelzijdig gebruikspaard.
Met zijn mooie zelfhouding, werklust en leergierig karakter is de Fries tegenwoordig een gewild dressuurpaard, maar in vroeger dagen werden de paarden ingezet als strijdros, draver, koetspaard en landbouwpaard. Nog steeds wordt, onder andere voor de traditionele sjees, met het Friese paard aangespannen gereden. In enkel- of dubbelspan, als tandem of ‘klavertje-drie’, strijden de dieren in eigen wedstrijdrubrieken tegen elkaar. Ook als (samengesteld) menpaard kan de Fries zich, net als in andere disciplines, meten met andere rassen en worden goede resultaten behaald.

English

Powerful beauty.
The Friesian horse is the only breed of horse native to the Netherlands; even during the 13th century, horses of the Friesian type were being described. By applying a consistent policy of breeding, Friesian horses as we know them today still share the specific breed characteristics and therefore similarities with their ancient ancestors. Typical of these “black pearls” are their beautiful front, thick hair on mane, tail and fetlocks, black color and their extended powerful lofty gaits. The well-proportioned structure of the noble head placed on a slightly arched neck is a perfect expression of this breed’s elegant appearance and proud bearing. Its friendly character is the key to a fine horse that can be used for many purposes.

A horse for many uses.
Its beautiful self-carriage, willingness to work and eagerness to learn make today’s Friesian a highly favored dressage horse; in days gone by, these horses were used as war horses, trotters, coach horses and on farms as draft horses. The Friesian horse is still driven with the traditional Frisian gig, show carts, etc. Driven alone, as a pair, in tandem or in aklavertje-drie (a team of three with one horse in front followed by two side by side), these horses compete against each other in their own sports events. Friesians are also measuring up well when competing against other breeds in combined driving events and other disciplines.

Deutsch

Kräftige Schönheit.
Das Friesenpferd ist die einzige einheimische Pferderasse der Niederlande. Der Friesentyp war schon im 13. Jahrhundert bekannt. Dank der konsequenten Zuchtpolitik besitzt das Friesenpferd heute weiterhin die spezifischen Rasseneigenschaften und ähnelt sich seinen fernen Vorfahren. Kennzeichnend für die schwarzen Perlen sind die Stirn, der reichliche Behang, die schwarze Farbe und die raumgreifenden, kraftvollen und erhabenen Gänge. Der harmonische Bau und der edle Kopf auf dem leicht gebogenen Hals vollenden die luxuriöse und stolze Erscheinung. Der freundliche Charakter ist der Schlüssel zu einem angenehmen Gebrauchspferd.

Vielseitiges Gebrauchspferd.
Aufgrund der schönen Aufrichtung, der Arbeitslust und des lernwilligen Charakters ist das Friesenpferd heute ein beliebtes Dressurpferd. In früheren Tagen wurden die Friesenpferde allerdings als Kampfross, Traber, Kutschpferd und Landwirtschaftspferd eingesetzt. Auch heute wird mit dem Friesenpferd noch angespannt geritten, unter anderem vor der traditionellen Sjees. Als Ein- oder Zweispänner, als Tandem oder in der Einhornanspannung nehmen die Tiere in eigenen Abteilungen an Wettkämpfen teil. Auch als Fahrpferd (in Vielseitigkeitsprüfungen) kann das Friesenpferd sich – wie in sonstigen Disziplinen – mit anderen Rassen messen, und werden gute Ergebnisse erzielt.

Français

Force et beauté.
Le cheval Frison est l’unique race autochtone des Pays-Bas. Dès le XIIIe siècle, le type Frison était déjà connu. Grâce à une gestion conséquente, le Cheval Frison montre aujourd’hui encore les caractères spécifiques de sa race et par là sa ressemblance avec ses ancêtres éloignés. Sont caractéristiques pour les perles noires ; le chanfrein, le crin riche, la couleur noire et les allures amples et élevées. Le corps harmonieux, la tête noble et l’encolure légèrement courbe rendent son apparition riche et fière. Le caractère aimable est la clef qui en fait un cheval polyvalent agréable.

Cheval polyvalent.
Avec sa belle attitude, son entrain et sa soif d’apprendre, le Frison est maintenant un cheval de dressage recherché alors qu’autrefois, il était engagé comme cheval de combat, trotteur, d’attelage ou de labour. Aujourd’hui encore les Chevaux Frisons sont attelés devant la Sjees traditionnelle (attelage d’agrément) seul, par paire, en tandem ou enklavertje-drie (un cheval en tête, suivis de deux chevaux côte à côte) et concourent entre eux dans leurs catégories respectives. En tant que cheval d’attelage complet, comme dans d’autres disciplines, le Frison peut se mesurer à d’autres races et obtenir d’excellents résultats.

 


Démonstration anonyme

Démonstration anonymeComments are closed.